Kosgebkredim

İŞKUR Eski Hükümlü İş Kurma Hibesi

İŞKUR Eski Hükümlü İş Kurma Hibesi

Kendi işini kurmak isteyen eski hükümlülere verilen hibe destekleri 65 bin liraya yükseltildi. İŞKUR Eski Hükümlü İş Kurma Hibesi alarak dükkan açmak isteyenlerin bağlı bulundukları İşkur şubesine başvuru yapması gerekmektedir. Aşağıda belirtilen evraklar ile başvuru yapan eski hükümlünün bu imkandan yararlanması için yapılacak değerlendirmede başarılı olması gerekmektedir. İşkur hükümlü hibesi olarak bilinen bu imkandan yararlanmak isteyenler 2020 yılı 2. dönem başvurusunu 17 Temmuz tarihine kadar yapması gerekiyor.

Eski Hükümlülere Dükkan Açma Desteği

Ceza evinden ayrılan hükümlülerin kendi işlerini kurmaları için gerekli olan sermaye desteği İşkur aracılığı ile verilmeye devam ediliyor. Kendi işletmesini veya iş yerini açmak isteyen eski hükümlünün öncelikli olarak bir takım şartları taşıması gerekmektedir. Bu şartları taşıyanlar İşkur tarafından belirlenen belgeleri hazırlayarak inceleme komisyonuna teslim etmesi gerekmektedir. Bu komisyon tarafından 8 farklı başlık altında değerlendirilen projelerin başarılı olabilmesi adına 100 üzerinden en az 60 puan alması gerekmektedir.

İŞKUR Eski Hükümlü İş Kurma Hibesi alarak sizde hayalini kurduğunuz bir iş yerine sahip olabilirsiniz. Bunun ile birlikte başka hükümlülere iş imkanı sağlamak ve istihdama katkıda bulunmak adına verilen bu destek tamamen geri ödemesiz olarak verilmektedir. Sizde 65 bin lira iş kurma hibesi alarak hayallerinizi gerçeğe çevirin.

Eski Hükümlülere verilecek Hibenin Şartları

Eski hükümlülerin kendi dükkanlarını açmaları adına verilecek olan bu hibe imkanından yararlanmak isteyenlerin belirli şartları taşıması gerekmektedir. Hangi suçtan yatan hükümlüler bu imkandan yararlanabilir. Eski hükümlülere verilen hibe desteğine kimler başvuru yapabilir vb. soruların cevabını arayanlar için gerekli olan şartları sıralamak istiyorum.

 • 18 yaşını tamamlamış olmak
 • Eski hükümlü olmak
 • İşkur sisteminde eski hükümlü olarak kaydının olması
 • Hangi sebepten olursa olsun emekli olmamak
 • Yapılacak olan ilin sınırları içerisinde ikamet ediyor olmak
 • Başvuru sahibinin üzerine aktif iş yeri veya işletmenin olmaması
 • Girişimcilik eğitim sertifikasına sahip olmak
 • Hükümlünün kendisine vasi tayin etmemiş olması
 • Herhangi bir icra dosyasının olmaması
 • Kurulmak istenilen iş yeri için istenilen belge, sertifika, izin vb. belgelere sahip olmak.

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan eski hükümlüler İŞKUR Eski Hükümlü İş Kurma Hibesi başvuru yapmak adına gerekli işlemleri başlatabilir.

Hangi Suçtan Yatan Hükümlülere Devlet Hibesi Verilmez

Devlet destekli iş yeri açmak isteyen eski hükümlülerin yukarıda belirttiğimiz genel şartların yanında suçlarının da önemi vardır. Bu imkandan yararlanmak isteyenlerin belirli suçlardan ceza almamış olması gerekmektedir. Ceza türlerine göre verilen İşkur hibe desteklerinden yararlanmak isteyenler aşağıda belirtilen suçlardan ceza almamış olması gerekmektedir.

 • Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar
 • Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar
 • Milli savunmaya karşı işlenen suçlar
 • Devlet sırlarına karşı işlenen suçlar ve casusluk
 • Cinsel saldırı ve çocuğun cinsel istismarı suçları

Yukarıda belirtilen suçlardan dolayı ceza alanlar verilen devlet hibesi ile dükkan açma imkanından muaf tutulmaktadır.

Eski Hükümlülere Verilecek Destek Nasıl Değerlendirilir

Yukarıda da belirttiğimiz gibi verilecek olan destekten yararlanacaklar oluşturulan komisyon ile belirlenmektedir. Bu komisyon başvuru sahibinin hazırladığı evraklar ile sonuca ulaşmaktadır. Hazırlanan evraklar 8 başlıkta değerlendirilir. Bu komisyon tarafından incelenecek olan başvuru sahibinin hazırlaması gereken evrakların neler olduğunu sıralamak gerekirse:

 1. Projenin tasarımı ve uygunluğu
 2. Projenin amacı, hedefleri ve gerekliliği
 3. Proje için iş birliği yapılan kurum ve kuruluşlar
 4. Projenin konusu, uygulaması, faaliyetleri ve riskleri
 5. Projeden beklenen sonuçlar
 6. Projenin istihdama katkısı
 7. Projenin bütçe yapısı
 8. Projenin sürdürülebilirliği

Yukarıda belirtilen 8 özellik ile yaptığınız başvuru değerlendirilmekte ve 100 üzerinden puan verilmektedir. Verilen başarı puan sıralamasına göre sizin işletme projenizin onaylanıp onaylanmadığı belirlenmektedir. Bu değerlendirmede 60 ve üzerinde puan alanlar İŞKUR Eski Hükümlü İş Kurma Hibesi olarak verilen 65 bin liralık destekten yararlanması sağlanır.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış.